Klein glaskruid, Parietaria judaica L., is een overblijvende plantensoort, die behoort tot de Brandnetelfamilie (Urticaceae). De plant staat in Nederland op de Rode lijst en is wettelijk beschermd. Ze komt voor op oude muren die met kalkspecie zijn opgemetseld, zoals stadsmuren en kademuren. Je vindt haar vooral in het Rivierengebied in de stedelijke situatie. De lijn Amsterdam-Deventer is de noordgrens van het areaal, dat is het gebied waar ze voorkomt.