Kropaar, Dáctylis glomeráta L., is een der ruwere soorten uit de Grassenfamilie. Kropaar is een zeer algemeen voorkomende soort in drogere graslanden, bermen, ruigten en ruderale gronden zoals verlaten akkers, verlaten bouwterreinen, bos- en struweelranden. Het wordt ook wel ingezaaid voor voederdoeleinden, hoewel het een minder smakelijk en voedzaam weide- en hooigras dan Engels raaigras. Het vormt pollen en kan soms tot 150 cm hoog worden.