Bladnat of de "bladnatperiode" is misschien een wat onbekende parameter, maar mogelijk toch interessant voor hooikoortspatiënten. Deze parameter geeft namelijk het aantal uur per dag weer dat blad vochtig is. Dat kan door bijvoorbeeld regen, mist, dauw zijn. In de agrarische sector is dit een belangrijke parameter. Op vochtig blad kunnen namelijk schimmelsporen kiemen. Hiervoor is een bepaalde periode "nat blad" nodig, bijvoorbeeld 36 uur. Dus als blad 36 uur achter elkaar vochtig is neemt het risico op het kiemen van schimmelsporen toe. De hypothese is dat er ook een relatie is tussen deze bladnatperiode en de hoeveelheid pollen in de lucht. Onder vochtige omstandigheden zal een plant minder pollen kunnen afgeven. Hieronder een tweetal grafiekjes waar deze bladnatperiode is opgenomen. 

De blauwe kolom is de hoeveelheid neerslag in mm, de blauwe lijn is de luchtvochtigheid in %, de zwarte kolom is het aantal uur dat het blad op die dag vochtig is geweest. 
Hieronder een vergelijkbare grafiek, maar dan voor het pollen van brandnetels. Deze zijn niet of nauwelijks allergeen, maar omdat het er relatief veel zijn, zeker boeiend om naar de relatie met de bladnatperiode te kijken.